Duurzame en bereikbare delta

De strategische en afhankelijke relatie van het Haven Industrie Complex vereist dat Voorne-Putten daarmee op het gebied van energietransitie en circulaire economie in de pas loopt.

Speerpunten

  • De duurzaamheidsagenda van het HIC is onverkort van toepassing op de eigen regio.
  • Nieuwe en opnieuw beschikbaar komende bedrijfslocaties/ bedrijfsruimten worden waar mogelijk duurzaam en innovatief ingevuld;
  • Revitalisering en/of transformatie van oude bedrijventerreinen worden duurzaam uitgevoerd.
  • Een hoogwaardige invulling van de stedelijke bevoorrading moet wijk en buurt ontlasten. De oplossing lijkt vooral te liggen in hubs aan de randen van stad en dorp.
  • De elektrificatie van het wagenpark past in de transitie naar schone economie. Investeringen in de laadinfrastructuur volgen deze ontwikkeling.
  • Een Gemeenschappelijk Energiebedrijf V-P bedrijventerreinen (GEVOP) geeft Voorne-Putten (veel) meer slag- en stuurkracht en autonomie bij een “eigen” duurzaamheidsaanbod.

Partners van WgVP

Werkgevers Voorne-Putten | Tuinderij Vers
Kickersvoet - Werkgevers Voorne-Putten

Wil jij ook een verschil maken met je bedrijf?

Samenwerking is het verbindende element voor een verbeterde economische groei op Voorne-Putten.

Neem contact op