De inwoners uit het buitengebied van Voorne-Putten (zo’n 2.200 potentiele gebruikers) hebben vaak een zeer beperkte toegang tot snel internet en er wordt amper voldaan aan de huidige, laat staan de toekomstige breedbandbehoefte.

We starten met de aanleg van glasvezel in dit buitengebied. Daar waar de behoefte aan snel internet het grootst is. Dit is een uitdaging vanwege de complexiteit van de aanleg van glasvezel. Het buitengebied is rijk aan water, dijken, bomen en (rijks- of provinciale) wegen. Ook de (graaf-) afstanden tussen de woningen zijn velen malen groter dan in de kernen.

Ondanks deze uitdagingen is het ons gelukt om een laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk aanbod te ontwikkelen.

Aanleg Glasvezel in twee fasen

Glasvezel Buitenaf heeft het project in verschillende fasen onderverdeeld. Fase 1 bestaat uit alle aansluitingen in het buitengebied van Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. In Fase 2, die direct hierop volgt, krijgen de bewoners in de kleine kernen van Zwartewaal, Vierpolders, Tinte, Abbenbroek, Oudenhoorn en Simonshaven een glasvezelaanbod.

Keuze uit 5 aanbieders voor TV, bellen en internetdiensten

Tijdens de campagne kunnen bewoners kiezen uit drie aanbieders die diensten over het glasvezelnetwerk gaan leveren. De diensten bestaan uit pakketten met daarin TV, Internet en bellen. Naast de drie aanbieders voor de particuliere markt zijn er ook nog twee aanbieders die zich volledig op de zakelijke klanten richten.

De aanbieders zullen zich presenteren tijdens Glasvezel Buitenaf informatieavonden, waar klanten de ruimte krijgen om vragen te stellen over hun specifieke situatie.

Wanneer kan worden gestart met de aanleg van glasvezel?

De aanleg van het glasvezelnetwerk voor het buitengebied (Fase 1) start als minimaal 50% van de in aanmerking komende adressen zich aanmeldt bij één van de vijf dienstaanbieders voor de nog vast te stellen einddatum. De periode en informatieve activiteiten van Glasvezel buitenaf tussen start tot en de einddatum, wordt de ‘vraagbundelingscampagne’ genoemd.