Het onderzoek dat BlueCircleManagement voor de Economic Board Voorne-Putten heeft verricht of en zo ja, hoe heel Voorne-Putten kan worden “verglaasd” is afgerond. De uitkomst: het is mogelijk en er is een marktpartij die het wil.

Proces haalbaarheidsonderzoek

1. Opstellen Programma van eisen waaraan marktpartijen moeten voldoen om betrokken te worden bij het onderzoek;

2. Selectie van marktpartijen die benaderd worden. Uitgangspunten: partijen met een verschillende werkwijze, voorkomen van doublures, waar mogelijk inzicht in eerdere ervaringen;

3. Met acht partijen is een verkenningsgesprek gevoerd;

4. Zeven daarvan hebben een uitgebreide vragenlijst beantwoord;

5. Twee marktpartijen zijn uitgenodigd voor een vervolggesprek en selectie samenwerkingspartner;

6. De Economic Board is geïnformeerd over de stand van zaken;

7. Inventarisatie van de overeenkomsten en verschillen in tarieven en regels binnen de vier gemeenten en onderzoek of vormen van harmonisatie mogelijk zijn;

8. Vaststelling dat het Waterschap vanwege “veel buitengebied” een noodzakelijke partner is en gemeenten initiatief nemen in de afstemming.

Stand van zaken

Glasvezel Buitenaf (www.glasvezelbuitenaf.nl) is voorgedragen als de marktpartij welke heel Voorne-Putten van glasvezel kan en wil voorzien.
De onderzoeksopdracht is daarmee afgerond. De vier gemeenten en Waterschap moeten samen (voorkeur) of individueel in gesprek met Glasvezel Buitenaf en een samenwerkingsovereenkomst vaststellen.
De bandbreedte van de tarieven voor consument en ondernemer zijn bekend maar de werkelijke tarieven zijn uiteindelijke afhankelijk van de afspraken die de vijf partijen met de marktpartij maken.

Uitkomsten tot nu

In de aanpak van Glasvezel Buitenaf komen de buitengebieden het eerste aan de beurt (fase 1), gevolgd door de kleine kernen (fase 2), grotere kernen (fase 3) en tenslotte Hellevoetsluis en Spijkenisse (fase 4). Aansluiting van bedrijventerreinen aanliggend aan het buitengebied vallen in fase 1.
Voor het buitengebied wordt een aansluitingstarief gehanteerd (eenmalig of in abonnementsvorm).

Er wordt een 100% dekkend netwerk aangelegd. Op adressen waar is gekozen voor glasvezel wordt een aansluiting tot in het pand gerealiseerd. Voor de overige adressen vindt aansluiting plaats op een later moment (wel extra kosten).

Het vervolg

De bal ligt nu weer bij de Economic Board, de vier gemeenten en het Waterschap. Als er een realistisch uitzicht is op een samenwerkingsovereenkomst start Glasvezel Buitenaf met een informatie- en wervingscampagne in het buitengebied.