Blijvend aanbod van onderwijs, arbeids-
potentieel en werk

Human Capital doet er meer toe dan ooit. De betekenis en complexiteit om daar in beleid en uitvoering vorm aan te geven vraagt om een bovenregionale aanpak. De Regiodeal Zuid-Hollandse Delta sluit aan op die betekenis en op de daarbij passende samenwerking tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers (het triple helix netwerk).

De uitdagingen

  • Een passend aanbod aan onderwijs en loopbaanfaciliteiten. De vraag van ondernemend Voorne-Putten en het Havenindustrieel Complex kent een “nu” en een “straks”.
  • Behouden en aantrekken van jeugd en jonge gezinnen op het eiland
  • De aard van werkgelegenheid nodigt uit om op Voorne-Putten te komen werken

Wat moet er gebeuren?

Het onderwijsaanbod speelt in op banen (en werknemers) van de toekomst en richt zich primair op de belangrijke regionale sectoren vrijetijd en de haven gerelateerde arbeidsmarkt.

Met P&O afdelingen van het regionale bedrijfsleven vaststellen of, en zo ja welke, regio relevante vraag naar talent er bestaat en gaat bestaan. Onderwijsinstellingen uitdagen daar op in te spelen.

Partners van WgVP

Werkgevers Voorne-Putten | Tuinderij Vers
Kickersvoet - Werkgevers Voorne-Putten

Wil jij ook een verschil maken met je bedrijf?

Samenwerking is het verbindende element voor een verbeterde economische groei op Voorne-Putten.

Neem contact op