Over WgVP en de Economic Board Voorne-Putten

 

WgVP stelt zich tot doel om namens de ondernemers op Voorne-Putten, vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid en collectief leiderschap, een strategische sparringpartner te zijn voor de regionale overheid met als inzet de versterking van de economie op Voorne-Putten.

Werkgevers Voorne-Putten en de overheid

Werkgevers Voorne-Putten vormt samen met de vier gemeenten* op Voorne-Putten de “Economic Board Voorne-Putten”. Er wordt nauw samengewerkt met het Havenindustrieel Complex, de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

(*) Vanaf 1-1-2023 kent Voorne-Putten nog twee gemeenten: Nissewaard en Voorne aan Zee. 

Hier staan we voor

  • Met de komst van de Blankenburgverbinding, de verwachte vergroting van het Hartelkruis en de verbreding van de N57 naar A57 ligt Voorne-Putten niet meer inde periferie van de MRDH. De uitdaging ligt minder in de realisatie maar in het kenbaar maken dat we dichtbij zijn.
  • Het is voor Putten noodzaak om in te blijven spelen op de eisen die de toekomstige Rotterdamse haven vraagt. De uitdaging van Voorne-Putten ligt in de innovatie van haar dienstverlening aan het Haven Industrie Complex.
  • Voorne staat voor de opgave om de door aanzanding bedreigde kustrand te transformeren naar een nieuwe natuur-, strand- en waterbeleving.

Dit is hoe we het doen

De agenda van de Board vloeit voort uit het beste van de economische programma’s van Nissewaard, Voorne aan Zee en Werkgevers Voorne-Putten. We onderzoeken draagvlak voor en haalbaarheid van door ondernemers geïnitieerde of voor ondernemers interessante initiatieven. 

Waarom Werkgevers Voorne-Putten?

Ondernemers hebben weinig met gemeentegrenzen. Voor een ondernemer in Brielle is een opdracht vanuit Nissewaard gewoon een opdracht. Een toerist stapt zonder paspoort bij een B&B in Oostvoorne op de fiets en rijdt via het Bernissegebied naar de Struytse Hoeck in Hellevoetsluis. De onderlinge samenhang, kwaliteit en condities tussen en van bedrijfslocaties zijn voor een ondernemer relevanter dan een eigen keuze van de individuele gemeente.

Vooraanstaande ondernemers van Voorne-Putten en het Havengebied stelden in 2014 in een advies aan de toenmalige gemeente Spijkenisse dat de regio Voorne-Putten economisch één entiteit is met een onlosmakelijke binding met het Havenindustrieel Complex.

In 2016 volgde, mede als gevolg van dat advies, de oprichting van VP20 (werktitel van Werkgevers Voorne-Putten). De start werd mede gekenmerkt door de stelling dat collectief leiderschap een voorwaarde is voor een gezonde economie en een toekomstbestendig Voorne-Putten.

De samenwerking binnen de Economic Board maakt de realisatie van dat leiderschap mogelijk.

De Werkgevers Voorne-Putten is in 2016 officieel opgericht door enkele toonaangevende ondernemers van Voorne-Putten en het Havengebied. De stichting fungeert als dé regiospreekbuis van ondernemers en neemt daarbij een belangrijke positie in binnen het regionaal economisch beleid.

Actuele initiatieven

Samen staan we altijd sterker. Door ons te verenigen is er meer te bereiken op het eiland. Economic Board Voorne-Putten ondersteunt daarom diverse initiatieven die aansluiten bij onze drie hoofdthema’s of neemt daarin zelf het voortouw. Maak hier kennis met wat er zoal is ondernomen en vergeet uiteraard niet ook zelf als ondernemer deel te nemen aan ons ondernemersklankbord!

Glasvezel

Supersnel en storingsvrij internet is essentieel voor de toekomst. Zowel voor inwoners als voor ondernemers.

Fieldlab

Het Fieldlab op Voorne-Putten brengt innovatiemarktpartijen en investeerders samen.

Voorne-Putten Onderneemt

“Voorne-Putten Onderneemt” vertegenwoordigt het bedrijfsleven op Voorne-Putten.

Glasvezel

Supersnel en storingsvrij internet is essentieel voor de toekomst. Zowel voor inwoners als voor ondernemers.

Fieldlab

Het Fieldlab op Voorne-Putten brengt innovatiemarktpartijen en investeerders samen.

Project 3

Dit is een voorlopige proeftekst voor een toekomstig project van VP20. Er is nog geen informatie over een derde project.

Wil jij ook een verschil maken met je bedrijf?

Samenwerking is het verbindende element voor een verbeterde economische groei op Voorne-Putten.

Neem contact op