Privacybeleid

Dit is de URL van de website die u bezoekt: https://www.werkgeversvoorneputten.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De eigenaar van de website is STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN. STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN verstrekt.

STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN GEGEVENS NODIG HEEFT

STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

HOE LANG STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN GEGEVENS BEWAART

STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Op de website van STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en tevens hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij verwijzen u naar het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN heeft hier geen invloed op.

STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN heeft Google geen toestemming gegeven om via STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@werkgeversvoorneputten.nl. STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN zal zo snel mogelijk, binnen uiterlijk zes weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN op via contact@werkgeversvoorneputten.nl.

CONTACT OPNEMEN MET STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN

Deze website www.werkgeversvoorneputten.nl is een website van STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN.
STICHTING WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN is als volgt te bereiken:

E-mailadres:               contact@werkgeversvoorneputten.nl
Postadres:                   Stichting Werkgevers Voorne-Putten, Kloosterweg 2, 3232 LC Brielle
Telefoon:                    Secretariaat: 06 – 53 40 49 76

Wil jij ook een verschil maken met je bedrijf?

Samenwerking is het verbindende element voor een verbeterde economische groei op Voorne-Putten.

Neem contact op