Het tunneltracé “Blankenburgverbinding” tussen Vlaardingen en Rozenburg heeft grote betekenis voor de bereikbaarheid van Voorne-Putten. Vanaf 2024 wordt de reistijd tussen de noordelijke Waterweg / Westland / Den Haag en Voorne-Putten met 20 tot 25 (auto)minuten worden teruggebracht. Afstand wordt tijdwinst. Op 14 oktober 2021 organiseert Werkgevers Voorne-Putten samen met het LEM (Lokale economie en maatschappij) het Congres “Blankenburg Verbindt”.  Samen met 250 ondernemers en bestuurders worden de economische kansen van een betere bereikbaarheid van Voorne-Putten verkend.

De Blankenburgverbinding

De Blankenburgverbinding verbindt vanaf 2024 de gebieden boven en onder de Nieuwe Waterweg. Ondernemers in beide regio’s zijn nu al druk bezig de verbinding met elkaar te zoeken. Donderdag komen 250 van hen in Zuidland bijeen. ,,We kijken naar de kansen op allerlei terreinen die door deze verbinding ontstaan’’, zegt Marnix Trouwborst (Platform LEM).

Het eerste verkeer rijdt over drie jaar rechtstreeks van Vlaardingen naar Rozenburg en omgekeerd. Wat betekent de Blankenburgverbinding allemaal voor de regio? ,,Voor Voorne-Putten: alsof er een brug komt naar Texel. Dat zou voor Texel dan ook het verschil maken’’, schetst Trouwborst globaal de situatie.

Vrachtwagens

De nieuwe verbinding zal een positieve uitwerking hebben op allerlei terreinen. Van de infrastructuur tot aan het toerisme. Daar is Trouwborst van het Platform Lokale Economie en Maatschappij Blankenburgverbinding (LEM) heilig van overtuigd. ,,We gaan niet uit van bedreigingen, maar van kansen.’’ De werkgroep Bedrijven van het Platform LEM legt verbindingen tussen het bedrijfsleven aan beide oevers van de Blankenburgverbinding.

Eén van die ondernemers aan de zuidzijde is Edwin Noordermeer. Bij zijn bedrijf Tuinderij Vers aan de Kloosterweg in Brielle rijden de vrachtwagens af en aan. Ook dit bedrijf zal profiteren van de Blankenburgverbinding. ,,De verbinding biedt bestaande bedrijven voordelen en het wordt voor bedrijven aantrekkelijker zich hier in de omgeving te vestigen’’, zegt Noordermeer als voorzitter van de werkgeversorganisatie Voorne-Putten.

Extra verkeersader

Ook aan de andere kant zitten ze te springen om de verbinding, weet Hewi Hoogendijk (IKV Ondernemend Vlaardingen). Vanaf 2024 ben je 20 minuten sneller van het Westland naar Voorne-Putten en omgekeerd. ,,Dat is de snelste optie. Werkenden hebben bijna dagelijks last van het verkeer. Als het bij de Beneluxtunnel en Calandtunnel vaststaat, staat die ene verkeersader die er nu is vast. Met de komst van een extra verbinding wordt dit gebied minder kwetsbaar’’, benadrukt Hoogendijk.

Met de komst van een extra verbinding wordt dit gebied minder kwetsbaar.”

Hewi Hoogendijk, Voorzitter IKV Ondernemend Vlaardingen

Ondernemers van beide oevers ontmoeten elkaar donderdag tijdens het Blankenburg Verbindt congres bij Pols Groep in Zuidland (‘inschrijven kan niet meer, want alle kaarten zijn verkocht’). Hélène Moors, projectdirecteur van de Blankenburgverbinding van Rijkwaterstaat, komt de nodige uitleg geven. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit is een andere prominente spreker. Ook Matthijs Zeelenberg (Zeelenberg Ontwikkelings Maatschappij) en Jan-Paul Bron (Zeelenberg Arcitectuur) komen aan het woord. 

Visie

Hoogtepunt van het congres is de bekendmaking van de gemeenschappelijke visie van de ondernemers op de ontwikkelingen. De ondernemersorganisaties in de regio hebben die, onder aanvoering van de werkgevers Voorne-Putten en het LEM, opgesteld. Noordermeer wil nog niet verklappen wat daarin staat. ,,We kaarten onderwerpen aan die spelen en waar de Blankenburgverbinding een oplossing voor kan bieden.’’ Te denken valt aan thema’s als toerisme, bereikbaarheid, woningbouw, bedrijventerreinen en verduurzaming.

Trouwborst wil wel een tipje van de sluier oplichten. Neem bijvoorbeeld de verzanding van de kust. Iets waar je misschien niet automatisch aan denkt als het gaat om de nieuwe verbinding. ,,Hoe gaan we daarmee om?’’ De verbinding heeft ook grote gevolgen voor de woningmarkt, stelt Trouwborst. ,,Als je een expat bent denk je al snel om in Wassenaar te gaan wonen. Je kunt ook in Oostvoorne of Rockanje gaan wonen.’’ De woningbouwopgave vergt het nodige denkwerk hoe de omgeving in te richten. ,,Waar kunnen starters wonen en waar komt The Hamptons?’’

Dit artikel verscheen in het AD Voorne-Putten.