Woon- en recreatiegebied voor nieuwe generaties

De toenemende bereikbaarheid maakt wonen op het eiland in toenemende mate nog aantrekkelijker. Het veelkleurige natuur- en vrijetijdsaanbod biedt een aantrekkelijk en concurrerend woon- en verblijfsklimaat voor bewoners en bezoekers. We creëren een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners, ondernemers en recreanten, o.a. door het aanpakken van de gastvrijheidseconomie.

De uitdagingen

 • Ouderen, arbeidsmigranten, jongeren, elke doelgroep vraagt om een eigen aanbod.
 • In het komende decennium zijn tenminste 15.000 nieuwe woningen nodig.
 • “Nature included wonen” maakt bouwen aan de randen van dorpen en steden en de overgang van rood naar groen aantrekkelijk.
 • In 2030 zijn er ten opzichte van 2021 10.000 meer bewoners in de leeftijdsgroep 15 – 35 jaar.

  Wat moet er gebeuren?

  Heroriëntatie voor de toekomst is nodig als het gaat om voldoende werkgelegenheid, toekomstbestendig bouwen en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Dat begint met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners, ondernemers én recreanten. Op het gebied van recreëren zetten we daarom in op vernieuwing en groei van de gastvrijheidseconomie.

  De snelst mogelijke digitale bereikbaarheid is de standaard voor ondernemers en bewoners.

  De inhoud van de agenda (o.a.)

  • Een analyse van de fysieke mogelijkheden in regio en sectoren
  • Een visie op energietransitie en circulaire economie
  • Afspraken over bijdragen van onderwijs en bedrijfsleven aan de uitvoering
  • Bepaling van rol en positie van de overheid daarin

  De vragen die wij willen beantwoorden

  • Wat is voor Voorne-Putten noodzakelijk als het gaat om het invullen van kansen voor energietransitie en circulaire economie?
  • Welke kansen zijn er voor Voorne-Putten als het gaat om verbinding met het Havenindustrieel Complex?
  • Welke rol/verplichtingen/randvoorwaarden dienen de drie O’s (ondernemers/onderwijs/overheid) op zich te nemen?

  Partners van WgVP

  Werkgevers Voorne-Putten | Tuinderij Vers
  Kickersvoet - Werkgevers Voorne-Putten

  Wil jij ook een verschil maken met je bedrijf?

  Samenwerking is het verbindende element voor een verbeterde economische groei op Voorne-Putten.

  Neem contact op